ELS ÉSSERS INVERTEBRATS I ELS VETEBRATS

ELS ÉSSERS INVERTEBRATS I ELS ÉSSERS VETEBRATS

   alligator.gif (13115 bytes)          


 

Hola nens i nenes!! Aquí teniu una pàgina perquè pogueu repassar tots els contiguts relacionats amb aquest tema que us han ensenyat durant el curs. Aquesta pàgina però, éstà bàsicament destinada a nens de cicle mitjà de primària.

Trobareu informació sobre cada tipus d'animal relacionat amb aquestes dues grans famílies, els vertebrats i els invertabrats, i també hi podeu trobar una sèrie d'exercicis per tal de posar-vos a prova i anar repassant.

 

checker.gif (593 bytes)  ELS INVERTEBRATS

Els invertebrats són els animals que formen el grup més nombrós. Són molt diferents entre ells; estan units per una sola característica comuna: no tenen escalet intern articular ni disposen de columna vertebral. Els invertebrats s'agrupen, entre d'altres, en

 

ELS PORÍFERS

 

ELS CNIDARIS

 
ELS ANÈL·LIDS ELS MOL·LUSCS ELS EQUINODERMS ELS ARTRÒPODES

                                                                     

I ara una sèrie d'exercicis per anar repassant els continguts!!

 1. Quins grups d'animals són invertebrats?
 2. Què és el cefalotòrex? Quins animals en tenen?
 3. Digues dos exemples de cada grup d'invertebrats.
 4. Quina és la reproducció dels anèl·lids?
 5. Quines són les principals característiques dels artròpodes exeptuan els aràcnids i els crustacis?
 6. Fes un dibuix d'un calamar i digues a quin grup pertany.

                                                              

 

checker.gif (593 bytes)  ELS VERTEBRATS

Els vertebrats tenen un escalet intern amb columna vertebral. Aquest esquelet és articulat i fa de suport dels músculs, cosa que facilita la locomoció. També serveix per a protegir els òrgans interns. El seu sistema nerviós és molt evolucionat, i bona part dels òrgans dels sentits es troben al cap, prop de l'encèfal. La circulació és tancada. Són coberts per una capa de pell que els aïlla i els protegeix. Només es reprodueixen sexualment. El cos dels vertebrats es divideix en tres parts: cap, tronc i cua; aquesta desapareix en algunes espècies.

En formen part les egüents famílies:

ELS PEIXOS  

ELS AMFIBIS

 

 

ELS RÈPTILS

 

ELS OCELLS ELS MAMÍFERS

 

I ara una sèrie d'exercicis més per anar repassant els continguts!!

 1. On es localitzen la majoria dels òrgans dels sentits en els vertebrats?
 2. Quins grups de vertebrats tenen la sang a una temperatura semblant a la del medi ambient?
 3. Digues tres exemples d'animals de cada grup de famlilies (però que no estiguin ja escrits).
 4. Quin són els trets més específics dels ocells?
 5. Què diferencia als animals vertebrats dels invertebrats?
 6. Fes el dibuix d'una angula i digues a quin grup pertany.

 

 

 Si voleu trobar una mica més d'informació sobre aquest tema, podeu visitar la pàgina web: http://ca.wikipedia.org/wiki/Invertebrat